גמלת סיעוד ביטוח לאומי

גמלת סיעוד ניתנת במסגרת חוק הסיעוד של הביטוח הלאומי. זהו החוק המרכזי לסיוע מטעם המדינה, למבוגרים שהגיעו לגיל פרישה, הזקוקים לעזרה בתפקודים יומיומיים – בביתם.

זכאות לגמלת סיעוד

התנאים להגשת הבקשה לגמלה הם:

  • תושב ישראל שהגיע לגיל פרישה.
  • מגורים – על מבקש הגמלה, לגור בביתו או בדיור מוגן.
  • מבחן ההכנסות – הזכאות לגמלה, נקבעת בהתאם להכנסותיו ולמצבו המשפחתי, של בעל הזכאות.
  • אין כפל גמלאות – זכאי לקצבה, מי שאינו מקבל, קצבת שירותים מיוחדים מביטוח לאומי או עזרה לזולת ממשרד הביטחון.
  • עזרה בביצוע פעולות – זכאי לגמלה, מי שזקוק לעזרה של אדם אחר בביצוע פעולות יומיומיות בבית: רחצה, אכילה, הליכה ועוד.

גמלת סיעוד לעולים חדשים

עולה חדש הנמצא במצב סיעודי, וזכאי לקבלת גמלת סעד, צריך למלא טופס "תביעה לגמלת סעד", ולצרף מידע על הכנסותיו מחו"ל וכן מסמכים רפואיים. הגשת הטופס תהיה, לביטוח הלאומי.

תחילת הזכאות

מועד תחילת הזכאות לגמלת הסעד, נקבע לתום 7 ימים, מיום הגשת התביעה לביטוח הלאומי.

גמלת סיעוד בזמן אשפוז

במהלך אשפוז בבית חולים, ניתן להגיש את תביעה לקבלת הגמלה. במקרה, ולא ניתן בעזרת המסמכים הרפואיים לקבוע את הזכאות, יגיע מעריך תלות, לביתו של התובע, לאחר ששוחרר מהאשפוז.

גמלה לעיוור

בהתאם להסדר מיוחד בין הביטוח הלאומי, השירות לעיוור והמרכז לעיור, יקבלו עיוורים בעלי תעודת עיוור, גמלת סיעוד, ללא צורך במבחני תלות.

גובה הגמלה

הגמלה נקבעת על פי ניקוד, הנקבע בעזרת "מבחן תלות" של הביטוח הלאומי. במבחן 6 רמות של זכאות, הנקבעות על פי היכולת של התובע לתפקד.

לסכום

לקבלת גמלת סעד של הביטוח הלאומי, יש לעמוד בספר קריטריונים. גובה הגמלה נקבע על ידי מבחן תלות והיכולת של התובע לתפקד.

מחפשים בית אבות סיעודי להורה? צרו קשר ליצירת קשר:072-394-5490